Home > Innovació > Aposta per la innovació
APOSTA PER LA INNOVACIÓ
Unió Corporació Alimentària aposta decididament per la innovació com a part integral de l'organització. L'objectiu és introduir millores continues en tota la cadena de valor, per tal de satisfer els clients i alhora maximitzar el valor dels productes agrícoles. Aquestes millores inclouen l'optimització dels cultius (introducció de noves varietats, sistemes de reg i cultiu), dels processos productius (emmagatzematge, selecció i transformació del fruit), de l'envasat i embotellat, i de la presentació i comercialització.

D'altra banda, la Innovació porta a estudiar noves aplicacions industrials per als nostres productes que comportin una alimentació més funcional, saludable i de qualitat. Des de l'any 2009 Unió disposa d'un departament propi de Recerca i Desenvolupament que ha aconseguit obtenir 4 patents.
© 2011 www.unio.coop | Tots els drets reservats | Avís legal i política de privacitat.