Home > La Corporació > Història
DES DE 1942 AMB
LA GENT DEL CAMP

Unió Corporació Alimentària és la continuadora d’Unió de Cooperatives del Camp de la Província de Tarragona, creada l’any 1942 com a primera entitat aglutinadora dels moviments associatius del camp a les comarques de Tarragona, i constituïda amb l’objectiu de concentrar els esforços de les diferents cooperatives agrícoles locals de la província.

El 26 d’octubre de 1942, en un esplendorós acte celebrat a l’emblemàtic teatre modernista Fortuny, es constitueix a Reus la “Unión de Cooperativas del Campo de la Provincia de Tarragona”, anomenada UTECO i promoguda pel nou règim franquista per a desmuntar les reformes agràries aprovades per la República a Espanya abans de la guerra civil.

El 1945 es compren les instal•lacions del carrer Tívoli a Reus. Es fan servir com a primer magatzem i oficines.

El 1961 comença la construcció a La Roureda de la primera planta embotelladora de vi, que finalitza el 1963. Al mateix any es compren uns nous magatzems per fruita seca, situats al Raval de Sant Pere, amb instal•lacions de classificació i selecció del fruit.

El 1963 desapareix la UTECO i es constitueix UNIÓ AGRÀRIA COOPERATIVA, com a Cooperativa de segon grau. Unió inicia un procés d’apropament a les cooperatives i als pagesos, amb l’objectiu de col•laborar estretament amb ells per millorar els processos de transformació, modernitzant-los i professionalitzant-los. Aquest mateix any s’inicia la construcció de la fàbrica de pinsos a la Roureda, que s’inaugura al setembre de 1966.

El 1965 es fan diverses compres de terrenys i de granges per l’explotació avícola, que més tard es traspassen a la Cooperativa Comarcal d’Avicultura. També es compren uns magatzems situats a Barcelona, per tal de poder fer les distribucions en aquesta província amb més facilitat.

El 1989 es traslladen les instal•lacions de fruita seca del carrer Tívoli, a unes de noves situades al Polígon Industrial de Mas de les Ànimes. El 1995 s’equipen amb la maquinària per a fer elaborats.

El 1997 s’inauguren les noves instal•lacions de la planta d’embotellat de vins i olis a Vilallonga del Camp.

El 2002 s’amplien les instal•lacions de Vilallonga del Camp, amb una part destinada a l’emmagatzematge de vins i olis a dojo, una altra per l’envelliment de vins i una masia dedicada a l’atenció als clients.

El 2008 es produeix una fusió amb la Cooperativa FARE, també de segon grau, aconseguint augmentar la concentració de fruita seca de les comarques de Tarragona, i incorporant una nova secció de fruita dolça, que disposa d’instal•lacions de selecció a Vinebre.

El 2009 es concentra tota l’activitat de fruita seca: recepció, emmagatzematge, tractament de closca i noves línies de transformació i envasat.

A partir de 2009 s’engega un procés de renovació d’imatge corporativa, amb el canvi del logotip i de la denominació social, passant-se a dir UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA SCCL.

Actualment, Unió és un exponent en la producció d’oli, vi, fruita seca i dolça a Catalunya. Però també és un exponent en el suport al món rural, implicant-se decididament en la millora de condicions de vida dels pagesos i en la modernització i professionalització del sector agrari català.
© 2011 www.unio.coop | Tots els drets reservats | Avís legal i política de privacitat.