Home > Qualitat > Política de Responsabilitat Social
JUNTS AMB RESPONSABILITAT
A la cultura empresarial d’Unió Corporació Alimentària, la Responsabilitat Social és una característica fonamental, basada en la pròpia essència del cooperativisme, i que s’incorpora en els seus processos de gestió.

Des de l’àmbit econòmic, adoptant un model productiu diversificat i equilibrat, i destinant esforços a innovar i a invertir en nous productes i mercats.

Des de l’àmbit social, donant el màxim valor a l’estabilitat en l’ocupació, a la solidaritat i a l’arrelament de les persones i les empreses al territori.

I des de l’àmbit mediambiental, apostant per la reducció de residus, la protecció de l’entorn i l’estalvi energètic.
Descarregar certificat
© 2011 www.unio.coop | Tots els drets reservats | Avís legal i política de privacitat.