Vins

Fruits
secs

Oli
d'oliva

INNOVACIÓ

CIRPOL

Unió Origen SCCL. lidera i participa en el projecte de l’Agència de Residus de Catalunya CIRPOL: Nous models de negoci circulars basats en la substitució d’additius antioxidants de síntesi per polifenols obtinguts de forma sostenible a partir de subproductes agroalimentaris.

El projecte té per objectiu la substitució d’additius alimentaris de síntesi química per polifenols obtiguts utilitzant una tecnologia innovadora per a la recuperació de productes d’alt valor afegit (polifenols) a partir de subproductes generats del sector agroalimentari (raïm, oliva, fruita seca i garrofa) promovent l’economia circular.

Podreu trobar més informació aquí.

VISENSEFILM

Unió Origen SCCL. lidera i participa en el projecte de l’Agència de Residus de Catalunya VISENSEFILM: Ecodisseny i reducció del film plàstic retràctil emprat en la cadena vitivinícola.

El projecte vol implementar, d’una manera integrada i completa, la metodologia d’ecodisseny al sector vitivinícola. Per aconseguir-ho, es treballarà en un cas concret d’ecodisseny i reducció del film plàstic retràctil emprat en la cadena vitivinícola durant la fase d’embalatge de les caixes amb ampolles de vi per a la distribució fins als clients.

Podreu trobar més informació aquí.

LIFE CYCLOPS

Unió Origen SCCL, i Unió Nuts SCCL, participen en el projecte europeu Life CYCLOPS: Recuperació de polifenols a partir de residus de la indústria de l’oli d’oliva i del vi.

LIFE CYCLOPS té com a objectiu demostrar tècnica i econòmicament una tecnologia sostenible per a recuperar i valorar els polifenols dels residus de la indústria de l’oli d’oliva i del vi, fomentant un model d’economia circular i residu zero.

Podreu trobar més informació aquí.

LIFE CYCLOPS és un projecte europeu cofinançat pel Programa LIFE (LIFE21 ENV/ES/CYCLOPS 101074544), l’instrument de finançament de la Unió Europea per al medi ambient i l’acció pel clima.

QUALINUT

Unió Nuts, SCCL. participa en el Grup Operatiu QUALINUT: Anàlisi i millora dels punts crítics dels processos de transformació de l’ametlla.

L’objectiu principal del projecte és identificar i descriure els principals condicionants i defectes originats per les noves varietats d’ametlla en la indústria i estudiar si alguns d’ells es poden corregir mitjançant adaptacions en el maneig agronòmic en camp. Aquest coneixement permetrà disposar d’informació rellevant, millorant els processos industrials en els quals intervinguin les noves varietats i així poder incrementar la rendibilitat econòmica de la indústria processadora.

Podreu trobar més informació aquí.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

FRUHPH

Unió Origen, SCCL. participa en el Grup Operatiu FRUHPH: Aplicació de les Ultra Altes Pressions per Homogeneïtzació en sucs de Fruita i vins per a la millora de la qualitat i la conservació sense additius.

L’objectiu principal del projecte és el testat de la tecnologia de les Ultra Altres Pressions (UHPH) com a tecnologia física no tèrmica per a l’estabilització de begudes d’origen vegetal com és el vi, els sucs i concentrats per tal de reduir l’ús de conservants i millorar les seves característiques organolèptiques.

Podreu trobar més informació aquí.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

XAPFREE

Unió Fruits, SCCL. participa en el Grup Operatiu XAPFREE: Control integral i sostenible de la taca bacteriana per tal de minimitzar l’impacte econòmic i ambiental en ametller i presseguer.

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en millorar l’eficiència en el control de la taca bacteriana en ametller i presseguer, reduint així, la dependència dels fitosanitaris.

Podreu trobar més informació aquí.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

+EXTROL

Unió Fruits, SCCL. lidera i participa en el Grup Operatiu +EXTROL: Estudi i aplicació de sistemes innovadors d’extracció d’oli d’oliva.

L’objectiu principal del projecte és incorporar noves tecnologies extractives per millorar el procés extractiu de l’oli d’oliva verge que es desenvolupa en les almàsseres de les empreses agroalimentàries del sector. Aquesta millora passaria també per l’automatització f’un producte amb la màxima qualitat i a la vegada reduint els costos del procés.

Podreu trobar més informació aquí.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

POLIAPIG

Unió Fruits, SCCL participa en el projecte PolIAPig – Implementació de la IA en una granja experimental com a eina per a monitoritzar la millora de la salut en garrins alimentats amb subproductes vitivinícoles rics en polifenols. Podreu trobar més informació aquí.

 Aquest projecte ha rebut financiació del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dintre de la convocatòria de 2022 del programa de suport a les Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) per a contribuir a la millora de la competitivitat de la industria espanyola.

EFENERVI

Unió Origen, SCCL ha participat en el projecte EFENERVI: EFiciència ENERgètica en el sector Vitivinícola. Podreu trobar més informació aquí.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

PREDIVI

Unió Fruits, SCCL ha participat en el projecte GO-DARP PREDIVÍ: Model de Predicció de Collita Vitivinícola a través del big data. Podreu trobar més informació aquí.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

ALMON

Unió Nuts, SCCL ha participat en el projecte GO-ALMON: Claus per millorar el maneig de la moniliosi en ametller.

En el projecte GO-ALMON s’ha estudiat la epidemiologia de la moniliosi en ametller de la zona productora de la Vall de l’Ebre, identificant l’agent causal, monitoritzant la seva presència en material vegetal infectat i avaluant la seva sensibilitat als principals productes fungicides utilitzats en el maneig intensiu d’aquest cultiu, determinant la importància dels danys causats per Monilinia spp. en ametller i els factors que hi contribueixen.

Més informació aquí.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Projecte de Valorització de la polpa de garrofa

Obtenció de farines, fibres, sucres de baix índex glucèmic i tanins a partir de la polpa de la garrofa. Aquests productes tenen aplicacions alimentàries en el sector del pa, brioxeria, rebosteria, cereals, confiteria, indústria vitivinícola, petfood, farmàcia, alimentació infantil i esportiva.

Projecte de Millora genètica de la varietat d’ametlla marcona

Projecte per a la millora genètica de l’ametlla marcona amb l’objectiu d’obtenir una varietat molt més productiva, de floració tardana (evitant així el risc de gelades), autofèrtil i que afavoreixi el tractament industrial. Projecte desenvolupat conjuntament amb l’IRTA.

Finques experimentals

Creació de Finques experimentals amb l’objectiu de seleccionar la varietat més adient en funció del sòl, de les condicions climàtiques i de les necessitats hídriques de cada finca. Projecte desenvolupat conjuntament amb l’IRTA.

Comunitat d’alimentació Innoàpat

Unió es un dels 50 participants en la Comunitat d’Alimentació INNOÀPAT que ha estat acreditada per ACCIÓ amb fons provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquesta Comunitat pretén augmentar la inversió en R+D i Innovació de les empreses catalanes agroalimentàries com a mesura per millorar la seva competitivitat, tenint en compte les demandes del consumidor.

Unió participa en els següents projectes:

Ketrenovin 

Recerca i aplicació experimental de la biotecnologia com a KET (Key Enabling Tecnologies) clau en l’obtenció de nous ingredients d’alt valor afegit pel sector agroalimentari català. Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb número d’expedient COMRDI15-1-0028. Mes info

Microbiota  

Identificació de nous ingredients moduladors de la microbiota humana i animal fent ús de la biotecnologia industrial, les tecnologies òmiques i les tecnologies de big data. Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb número d’expedient COMRDI15-1-0029. Més info

+ InfoFiberox

Obtenció d’una fibra antioxidant natural derivada de les pells d’ametlla i avellana amb aplicació en rebosteria, galetes o xocolata.

Cereals d’esmorzar

El nostre departament d’I+D ha desenvolupat el primer cereal d’esmorzar a base d’avellana. Un producte ric en fibra, sense sal, cruixent i de gran sabor.

Grup Operatiu per la Detecció i Erradicació de l’Ametlla Amarga

Programa liderat per l’IRTA que pretén desenvolupar metodologies i equips per a la detecció i selecció d’ametlles amargues. Hi intervenen diferents empreses del sector amb l’objectiu d’incidir en tots els processos des del camp fins al client final. Unió Nuts centrarà la seva participació en la detecció de l’ametlla amarga a l’arbre.

Podreu trobar més informació aquí.